Nieuws George Moormann Stadsdichter De Zingende Zaag Contact
Producties


De pers over De Zingende Zaag

‘De Zingende Zaag zégt niet alleen dat het poëzie en kunst in elkaar op wil laten gaan, de uitgeverij brengt dit, beter dan welke andere uitgeverij ook, in praktijk.’
(NRC Handelsblad)

‘Het is een briljante, originele en elegante toepassingsvorm van de toevalligheidscultus van dada, en buiten dat is het ook een erg prachtige bloemlezing van gedichten.’
(Vrij Nederland)

‘Zo word je, door het omslag alleen al, geprikkeld om kennis te nemen van de inhoud, die de telkens weer verrassende uitgaven van De Zingende Zaag te bieden hebben.’
(de Volkskrant)

‘De Zingende Zaag is ongetwijfeld met lengten voorsprong de uitgeverij met de meest gedurfde en meest originele vormgeving.’
(De Standaard der Letteren)

‘Gezien zijn verrassend originele en fraaie typografie, zijn heldere poëzie ... moet dit boek niet in je geheugen wonen maar gewoon op je tafel liggen.’
(Haarlems Dagblad)

‘De Haarlemse dichter George Moormann heeft als bezieler een zesde zintuig ontwikkeld dat hem helpt bij het realiseren van prachtige poëziebundels. Voor deze uitgave lieten dichters en beeldend kunstenaars zich inspireren door het beeld van de zee en het water. Het resultaat is verbluffend.’
(De Standaard der Letteren)

‘..... deze uitgeverij wil immers woord, beeld en ook nog daad op elkaar laten aansluiten. Het vernuft en de speelse creativiteit waarmee dat gepaard gaat, leverden al prachtige uitgaven op - telkens weer een lust voor het oog.’
(GPD-Bladen)

‘Nooit gedacht dat ons vroegere halve frankstukje nog zoveel dichters aan het werk zou zetten. George Moormann, uitgever en redacteur van De Zingende Zaag, bracht het voor elkaar: hij stuurde 29 Nederlandse en Vlaamse dichters een exemplaar van het muntje en vroeg er een gedicht over te schrijven. Het leverde een originele bundel op, Glück auf!’
(De Morgen)

Een Keizer op Kamers’ (...) dit curieuze, vaak humoristisch en prachtig uitziende boekje dient men spoorslags aan te schaffen!’
(Haarlems Dagblad)

‘Zoals altijd is deze aflevering weer een mooi hebbedingetje, en de lust bekruipt je om de verloren grandeur van de stad en zijn keizerlijke bewoner te gaan proeven....’
(De Standaard der Letteren over Een Keizer op Kamers)

'Het Spaarne stroomt / het Spaarne stroomt / het Spaarne stroomt voorbij,' dichtte de betreurde Lennaert Nijgh. Hij was niet de eerste en zeker niet de laatste die de Haarlemse stadsrivier het Spaarne bezong. De dichter–kunstenaar George Moormann bloemleesde tal van gedichten en prozafragmenten van dode en levende collega's (op uitnodiging) en dat leidde tot dit uitzonderlijk fraai uitgevoerde en prettig leesbare monument. Keurmerk De Zingende Zaag, kortom.’
(Vrij Nederland)


Jubileum
Fondslijst
Bestellen
Beurzen
Poëziecafé
Recensies