DE MISSING LINK

Het vertrekpunt van deze uitgave is het gedicht Ichthyologie van Achterberg. Dat gaat over de Coelacanth, de kwastvinnige ‘vis op pootjes’ waarvan werd aangenomen dat die in de prehistorie al was uitgestorven en waarvan in 1938 plotseling een exemplaar opgevist werd. Deze gebeurtenis en het gedicht inspireerden de redactie tot het maken van een uitgave over de evolutie.

Er zijn tientallen literaire tijdschriften in ons land en vermoedelijk zal de inhoud over het algemeen genomen ongeveer gelijk van aard zijn: een handvol poëzie van enkele nieuwe(re) dichters, een of twee kritische essays, een paar verhalen en een boekbespreking. In dat opzicht wijkt De Zingende Zaag nauwelijks af, maar het aardige van het tijdschrift is dat de vormgeving werkelijk iets bijdraagt tot de appreciatie van de inhoud. Dit nummer is opgetuigd met ‘symbolen’ van echte dieren en van ‘overgangs’ dieren, met de echte cijfers 1 en 9 en de ‘overgangs’vormen daartussen - alles geïnspireerd op de ‘missing link’ uit het gedicht ‘Ichthyologie’ van Gerrit Achterberg, dat het uitgangspunt van dit nummer vormde. Een uit het omslag gestanste vis is met een ringetje via een boorgat weer aan het voorplat bevestigd. Al eerder bekroonden wij een aflevering van dit tijdschrift. Echt geestige vormgeving maken wij te weinig mee - ontwerpers bewegen zich nogal eens tussen de polen deftig (‘goede smaak’) en schreeuwerig (‘design’). Hier is een aparte categorie vertegenwoordigd. ‘Er is weinig dat zo origineel uit de hoek komt’, aldus een van de juryleden.
Uit het juryrapport voor De Best Verzorgde Boeken 1993 - CPNB 1994

Het uiterlijk van De Zingende Zaag heeft museale kwaliteiten.
Margot Engelen - NRC Handelsblad, 13 juli 1993

Geachte heer Moormann, Hartelijk bedankt voor de Zingende Zagen. Ik word gewaar dat de andere 500 tijdschriften die hier bijeen staan zich nogal ongemakkelijk voelen in het gezelschap van deze vis van zilver. Misschien betrapt in hun overbodigheid, alleszins in hun tekortschieten.
(Frank Kinnaer van het Poëziecentrum Gent in een brief van 19 november 1993)

Gedichten van Jan Baeke, H.H. ter Balkt, Rob Bekker, Peter Ghyssaert, Meindert Inderwisch, Marc Kregting, Johanna Kruit, Harry Mesterom, George Moormann, Peter Verhelst, Jos Versteegen en Taco A.W. Stolk.
•Vertalingen van Daro B. Gross en Marinus Pütz.
•De muziek fluistert de tekst in, een interview van Peter Bruyn met Thé Lau.
•Dochterwolkje, een essay van Meindert Inderwisch.
•Negen x langzaam x zacht, beursberichten over Nachoem M. Wijnberg.
•Beeldbijdrage: Een blinddruk van Marijke Don (Oplage 1.000 exemplaren genummerd en gesigneerd; 23,6 x 19,6 cm).
•De Zingende Zaag op Locatie: Galerie Karass - Haarlem, 17 juli 1993 [met onder andere Marijke Don (beeldend kunstenaar), J.H. van Geemert, Jasper Krabbé, George Moormann, Adriaan Morriën, Taco
A.W. Stolk, Jos Versteegen, Michiel Stam en Victor Schiferli].

ISBN 90-74183-06-9, ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 16, Juni 1993.
OMVANG: 80 pagina’s, BOEKFORMAAT: 14,9 cm x 21 cm, lettertype: Joanna,
bindwijze: genaaid gebrocheerd met uitgestanst kartonnen visje aan het omslag bevestigd.
OPLAGE: 1000 exemplaren (niet meer leverbaar).

Recensies:
Vrij Nederland juli 1993, Haarlems Dagblad 08-07-1993 en NRC-Handelsblad 13-07-1993.