DE TAS VAN RODENKO
De Zaag in Klippervorm

Onder de titel ‘De tas van Rodenko’ publiceert De Zingende Zaag enkele brieven van Simon Vinkenoog en Paul Rodenko, toegelicht door Koen Hilberdink. Het gaat hoofdzakelijk om de cruciale Vijftigersbloemlezing Atonaal die Vinkenoog samenstelde.
(Margot Engelen - NRC-Handelsblad, 15 augustus 1995)

Zoals bekend probeert De Zingende Zaag niet alleen het intellect te bedienen, maar wil het meerdere zintuigen tegelijk beroeren met gedichten, tekeningen, foto’s en een heldere vormgeving. Hoewel de gedrukte (beeld)taal toch in eerste instantie via de ogen tot ons komt, slorpt zij je met huid en haar op, deze tas van Rodenko.
(Marina de Vries - Het Parool, 11 augustus 1995)

Alleen al de briefwisseling, uit het begin van de vijftiger jaren, tussen Rodenko en Vinkenoog is de moeite van het lezen alleszins waard. De hele ontwikkeling van de dichtkunst uit de eerste naoorlogse jaren komt aan de orde.
(George Moormann)

Gedichten van Jan Baeke, Jan Kostwinder, George Moormann, Paul Rodenko en Marc Windsant
•Briefwisseling Rodenko - Vinkenoog
•Beeldbijdragen: Moritz Ebinger, Jan Roëde en Thomas Widdershoven
De Zingende Zaag op Locatie: Athenaeum Boekhandel - Haarlem, 5 augustus 1995 [met onder andere Jan Kostwinder en Ludmilla Rodenko]

ISBN 90-74183-11-5 DE ZINGENDE ZAAG 21, Augustus 1995.
OMVANG: 64 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15,2 x 21 cm, geniet, het omslag bevat een drukknop waarmee het boek is dicht te maken
OPLAGE: 1.000 exemplaren.
Niet meer leverbaar

Recensies:
Vrij Nederland 29-07-1995, Haarlems Dagblad 03-08-1995, Het Parool 11-08-1995 en NRC-Handelsblad 15-08-1995.