EEN KEIZER OP KAMERS
Een pelgrimage langs de 11 Haarlemse woonadressen en het graf van de sjieke kostganger Mijnheer Thijm, beter bekend als Lodewijk van Deyssel.

Ter gelegenheid van het vijftigste sterfjaar van de schrijver Lodewijk van Deyssel (1864-1952) brengt de Haarlemse Uitgeverij De Zingende Zaag een hommage aan deze beroemde en langstlevende Tachtiger die zijn laatste 34 jaar in Haarlem doorbracht. Na zijn echtscheiding, op de vlucht voor schuldeisers, hoopt hij hier temidden van zijn vrienden tot rust te komen. Het is een dramatische ommekeer in zijn leven. Na geresideerd te hebben 'in een juweel van architectuur', een speciaal voor hem gebouwde villa in Baarn, zal hij van 1918 tot zijn dood dit heerlijk hofleven inruilen voor het onzekere en veel minder deftige bestaan van een commensaal.
Behalve een bijdrage van Harry G.M. Prick die onder meer ingaat op Van Deyssels eisen en opvattingen betreffende de inrichting en architectuur van een ideale kamer, bevat dit boekje een vragenlijst waaruit blijkt dat Van Deyssel betreffende zijn kamers en verhuurders nogal wat noten op zijn zang had. Ook uit andere niet eerder gepubliceerde ‘telephoonbriefjes’ en aantekeningen blijkt dat Mijnheer Thijm het ondanks een gulle bijdrage hier en daar allesbehalve makkelijk had.
De schrijver Louis Ferron ging op pelgrimstocht. Hij bezocht samen met de beeldend kunstenaar en fotograaf Jan Willem Post de elf woonadressen en de laatste rustplaats van Mijnheer Thijm. Ferron schetst een onthutsend beeld, niet alleen van de ‘huil-lachende mysticus’ Van Deyssel maar ook van een provinciehoofdstad die in nog geen honderd jaar tijd flink verloederd is. Het eens zo statige centrum van Haarlem is geannexeerd door anonieme en onpersoonlijke winkelketens en door verpuiing net als Van Deyssel ‘door de diepste dalen van geestelijke en lichamelijke versterving gegaan’. Samen met de gedichten van Ed Leeflang en George Moormann is een persoonlijke geschiedschrijving ontstaan waaraan menig lezer veel plezier zal beleven.

‘Een Keizer op Kamers’ (...) dit curieuze, vaak humoristisch en prachtig uitziende boekje dient men spoorslags aan te schaffen!’
(Haarlems Dagblad)

..... het origineelste boek van Nederland, met een perfecte balans tussen woord en beeld.
Hans Renders, Het PAROOL - 6 februari 2003

Ook dit foutje en de bijbehorende collectie dragen bij tot het pièce unique-karakter van deze publicatie; ze illustreren in elk geval de menselijkheid én de nauwgezetheid van de vervaardigers.
Pascal Cornet en Fleur Speet - Poëziekrant, januari/februari 2003

Zoals altijd is deze aflevering weer een mooi hebbedingetje, ....
Erik Vissers - De Standaard der Letteren, 13 maart 2003

George Moormann is een man van ideeën en projecten. Iemand ook die weet te inspireren op grond van een thema. Dat bleek ook al uit Een Keizer op Kamers, een pelgrimage van Louis Ferron langs alle elf Haarlemse woonadressen van Lodewijk van Deyssel; een fijnzinnig samenspel tussen woord en beeld.
Tim Duyff - NRC-Handelsblad, 30 april 2004

De Zingende Zaag op locatie: Statenzaal Provinciehuis Noord-Holland, zaterdag 2 november 2002 [met optredens/lezingen van Dolly Bellefleur, Louis Ferron, Ed Leeflang, George Moormann, Mr. J.J.H. Pop en Harry G.M. Prick]
Provinciehuis Noord-Holland, zaterdag 2 november - woensdag 10 december 2002: Expositie Een Keizer op Kamers met medewerking van de beeldend kunstenaars Ruud Douma, Harm van Ee, Marcel van Eeden, Toine Moerbeek, George Moormann en Jan Willem Post, de boekenkist van Van Deyssel en het portret dat Kees Verwey maakte van Lodewijk van Deyssel.

ISBN 90-74183-20-4 - DE ZINGENDE ZAAG 30, 2 november 2002
OMVANG: 112 pagina’s, BOEKFORMAAT: 15 x 21 cm, genaaid gebrocheerd
OPLAGE 1.000 exemplaren.
€ 20,00 (niet meer leverbaar)

Recensies: Haarlems Dagblad 9 november 2002, Beursnieuws 25ste Beurs voor Kleine Uitgevers, Paradiso - Amsterdam 15 december 2002, Het Parool 6 februari 2003, De Poëziekrant januari/februari 2003, De Standaard der Letteren 13 maart 2003