GODBETERT!
Gedichten van Benno Barnard, Wim Brands, Maria van Daalen, Remco Ekkers, Pam Emmerik, Anton Ent, Piet Gerbrandy, Kester Freriks, Piet Gerbrandy, Peter Holvoet-Hanssen, Anton Korteweg, Ed Leeflang, Peter van Lier, George Moormann, Th. van Os, Henk Propper, Georgine Sanders, Patty Scholten, Leo Vroman en Menno Wigman

Bidprentjes van Luuk Wilmering, George Moormann, Bas van Vlijmen en Leo Vroman

Redactie/Ontwerp George Moormann

Vormgeving George Moormann, Rogier Polman en Bas van Vuurde

De bundel heet officieel Godbetert!, maar omdat het boek zo is vormgegeven dat je zowel aan de voorkant als aan de achterkant kunt beginnen met lezen, is er ook een tweede titelpagina: God betere 't. De samensteller, George Moormann, heeft blijkbaar niet willen kiezen tussen de verontwaardiging van de uitroep en de wens van de aanvoegende wijs. Dat doen de 21 dichters die met nieuw werk aan de bundel hebben bijgedragen ook niet. Hun gedichten worden afgewisseld met reproducties van krantenfoto's. Daarin is het uitroepteken van de verontwaardiging prominenter aanwezig. Foto's van dictators, roomse kitsch, godsdienstige rituelen, en politieke propaganda. (...) Moormann zegt het in zijn voorwoord: religie 'werkt nog steeds als een fragmentatiebom'. Bijdragen die daar naar verwijzen zijn bijvoorbeeld Een missie van Ed Leeflang - over militaire missies zoals in Irak en Afghanistan - en Remco Ekkers' Requiem voor een gemartelde. Wat de gedichten en de beelden in al hun verscheidenheid verbindt, is God als grootste gemene deler, of liever het goddelijke, het zoeken naar het sublieme. Soms leidt dat tot gedichten over religieuze ervaringen - zoals bij Kester Freriks - maar het sublieme kan evengoed gezocht worden in de dood van een kat, de bijna-dood van Pam Emmerik (...). De bundel is prachtig vormgegeven als een missaal, inclusief twee leeslinten en dertien moderne bidprentjes (...). Er kan gebeden worden, en soms gevloekt.
Ed Schilders - DE VOLKSKRANT, 19 september 2008

• De Zingende Zaag op Locatie: Janskerk – Haarlem, zaterdag 20 September 2008. Met optredens van onder meer Benno Barnard, Wim Brands, Kester Freriks, Erik 3an Harmens, Peter Holvoet-Hanssen, Peter van Lier, Sido Martens, Willem Mook, Thomas Mohlmann, George Moormann, Wilma Paalman, Paul Prenen & Tjamke Roelofs, Erik Jan Harmens, Patty Scholten en Menno Wigman, presentatie: Dolly Bellefleur
Recensie:  de Volkskrant – 19 september 2008

ISBN 978-90-74183-26-0 – DE ZINGENDE ZAAG 36, September 2008
OMVANG: 480 pagina's, BOEKFORMAAT 11 x 15,3 cm, genaaid gebrocheerd
OPLAGE: handelseditie 700 exemplaren, buiteneditie 15 exemplaren.
€ 48,00