FRÜH! LING!

Redacteur George Moormann juicht in een voorwoord: “Door dit exquise gebruik van De Zaag nam de promiscuïteit toe; stromingen werden onzichtbaar en heerlijke zangen vol poëzie daalden over de mensen neer.” Dit is de zesde aflevering van De Zingende Zaag, dat zichzelf verwoed probeert over de rand van de marginaliteit te tillen. Het balanceert - in de gaten houden.
Margot Engelen - NRC Handelsblad, 18 april 1990

Gedichten van Doro Franck, Meindert Inderwisch, Jan G. Elburg, Pieter A. Kuyk, Job Degenaar, Nachoem M. Wijnberg, J.H. van Geemert, Jan Baeke, Martin Bril en sonnetten van Michelangelo in een vertaling van Frans van Dooren.
•Een brief van Max de Jong aan Adriaan Morriën.
•Beeldbijdrage: Een ingeplakte en gesigneerde steendruk van Jan Theun van Rees
(Oplage 250 exemplaren; 42,2 x 13,6 cm).
De Zingende Zaag op locatie: Café Eik en Linde - Amsterdam, 6 april 1990 [met onder andere Jan Baeke, Doro Franck, J.H. van Geemert en Adriaan Morriën]

ISSN 0922-6192 - DE ZINGENDE ZAAG 6, April 1990.
OMVANG: 48 pagina’s, BOEKFORMAAT 14,9 x 21 cm, genaaid gebrocheerd.
OPLAGE: 250 genummerde en gesigneerde exemplaren.
€ 12,50

Recensie:
NRC-Handelsblad 18-04-1990.