IJsberen

Wederom zijn de geraniums dunner geworden,
heb ik mijn tijd verdaan, ja met wat eigenlijk?

Gezeur en gedraal plus de prangende wetenschap
dat ik er niet eens was, ik bedoel op die stoel

bij dat raam aan de gracht, waar ik toch nog verrast,
beurtelings koud en heet de beer z’n zweefduik zag.


Bakenessergracht 89