Nieuws van De Zingende Zaag Producties

'GLOBAL-WARMINGMONUMENT'  TE LEMMER ONTHULD

bekijk de video hier! (real video)
camera: Frits Smid en montage: Tineke van Voorst
tvanvoorst@chello.nl
 

Met het opentrekken van een gordijn water onthulde gedeputeerde van Cultuur van de Provincie Fryslân, dr. A.J. Mulder het 'Global-warmingmonument'


Met het opentrekken van een gordijn van water bij de Prinses Margrietsluis nabij Lemmer onthulde de Friese gedeputeerde van cultuur Bertus Mulder op woensdag 6 september het eerste Friese kunstwerk aan de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Het gedicht van George Moormann De zondvloed is nakende!’ is in een door Thomas Widdershoven ontworpen letter Penta Rhei op de sluis aangebracht. Het kunstwerk van Moormann en Widdershoven is een van de dertien kunstprojecten die gedurende dit jaar en volgend jaar gerealiseerd worden langs de gehele vaarweg Lemmer-Delfzijl. De naam WOORDENSTROOM verwijst naar de taal-beeldroute die door de uitvoering van deze kunstwerken ontstaat langs de drie kanalen in de provincies Groningen en Fryslân.


Er is gekozen voor een typografisch kunstwerk bij de sluis van Lemmer omdat het gedicht van George Moormann zeer geschikt is om het begin of einde van de vaarroute te markeren. Een bijzonder aspect van dit kunstwerk is de presentatie van de Penta Rhei, een door Thomas Widdershoven ontworpen letter die is afgeleid van de filosofische woorden (panta rhei) van de Griek Heracleitos: alles stroomt voorbij en niets blijft.

Uit het gedicht is steeds de eerste regel van elke strofe groot op de sluis geplaatst. Aan het einde van de sluis is het hele gedicht te lezen. Daar is speciaal voor deze gelegenheid een bankje geplaatst, zodat bezoekers het gedicht in alle rust tot zich kunnen nemen. Door het gebruik van de Penta Rhei ontstaat een monumentaal en beweeglijk beeld dat reageert op de sluis, het water en het landschap. Moormann wijst met zijn gedicht op het versterkte broeikaseffect en de toenemende stijging van de zeespiegel die in de toekomst voor een groot deel van de wereldbevolking funest kan zijn.

Het kunstobject De zondvloed is nakende!’ is onderdeel van het kunstproject WOORDENSTROOM dat in opdracht van de provincies Groningen en Fryslân en Rijkswaterstaat is ontwikkeld. Aanleiding voor het kunstproject zijn de verbeteringswerken; de vaarweg wordt verbreed en verdiept en de doorvaarhoogte van bruggen wordt vergroot. De vaarweg Lemmer-Delfzijl, hoofdzakelijk bedoeld voor de beroepsvaart, maakt deel uit van de hoofdvaarweg Amsterdam-Delfzijl, en is een belangrijke schakel in het Europees vaarwegennet. Haar rol voor de aan- en/of afvoer van goederen is ook voor de regio van grote betekenis.

In totaal worden 13 taalkunstprojecten langs de vaarweg gerealiseerd door koppels uit enerzijds typografen/kunstenaars en anderzijds dichters/schrijvers.

 

 
de sluis bij Lemmer

Hoe klein ook op de wereldkaart, als onderdeel van het Europese hoofdvaarwegennet vormt de vaarweg Lemmer-Delfzijl (118 km) een belangrijke schakel in het mondiale netwerk van vaarwegen. Voor dichter/beeldend kunstenaar George Moormann en grafisch ontwerper Thomas Widdershoven aanleiding om de vaarweg in het perspectief te zien van de onontkoombare globalisering. Hun ontwerp is gebaseerd op het versterkte broeikaseffect en de toenemende stijging van de zeespiegel. Moormann schreef De zondvloed is nakende!, een apocalyptisch gedicht waarin een toespeling wordt gemaakt op de dreigende teloorgang van Europa. Geïnspireerd door de befaamde woorden van de Griekse filosoof Heracleitos [Panta rhei kai ouden menei: Alles stroomt voorbij en niets blijft] ontwierp Widdershoven een nieuw lettertype met de woordspelige naam Penta Rhei. Een grillig lettertype – gebaseerd op een raster van vijfhoeken – dat de beweeglijkheid van water sugegreert. Het gedicht zal in deze letter (x-hoogte van 90 cm) als één lange regel op de buitenwanden van de loopbrug van de sluis met verf worden aangebracht (40 meter lang). Op de binnenwanden zal het gedicht in een kleinere letter in strofevorm worden aangebracht.

 

informatie over george moormann en thomas widdershoven

George Moormann (1958) studeerde Nederlands en is behalve dichter en beeldend kunstenaar ook geestelijk vader en redacteur van uitgeverij De Zingende Zaag. Met grafisch vormgever Thomas Widdershoven van Bureau Thonik te Amsterdam heeft Moormann een aantal themanummers van De Zingende Zaag samengesteld, die worden gekenmerkt door een gedurfde conceptuele vormgeving. George Moormann organiseerde ook een aantal thematische tentoonstellingen waarbij dichters en beeldende kunstenaars waren samengebracht. In 2002 was hij verantwoordelijk voor de tentoonstelling en bijbehorende publicatie Een Keizer op Kamers, waarbij schrijvers en kunstenaars hun literaire en beeldende visie gaven op de woonhuizen waar de schrijver Lodewijk van Deyssel tussen 1918 en 1952 in Haarlem verbleef. In 2004 stelde Moormann Het Spaarne Stroomt Helemaal Niet, een 4000 jaar oude rivier in 400 jaar poëzie en proza samen, waarin schrijvers en dichters de door Haarlem stromende rivier het Spaarne in poëzie en proza beschreven. In de onlangs door Moormann voor De Zingende Zaag samengestelde uitgave Verknipt en verstript, de avonturen van Zaagje zetten 44 dichters en striptekenaars de schaar in elkaars werk. In 1993 werd de vormgeving van De Zingende Zaag genomineerd voor de Rotterdamse Designprijs. Meerdere malen werden uitgaven van De Zingende Zaag bekroond, o.a. door de CPNB (De 50 Best Verzorgde Boeken) en het Plantin Genootschap te Antwerpen (De Ongekroonde Jaren, Een selectie van de best verzorgde uitgaven 1996-2002). Sinds februari 2004 is Moormann stadsdichter van Haarlem.

Thomas Widdershoven (1960) volgde de opleiding tot grafisch vormgever aan de Rietveld Academie te Amsterdam. Met vakgenoot Nikki Gonnissen runt hij het Amsterdamse bureau voor visuele communicatie Thonik, dat zich toelegt op het ontwerpen van huisstijlen, boeken en campagnes voor evenementen. De ontwerpen van Thonik hebben meestal een sterk conceptueel karakter. Opdrachtgevers van Thonik zijn o.a. het Van Gogh Museum te Amsterdam, de Gemeente Amsterdam, stichting Droog Design en het Centraal Museum Utrecht. Recentelijk heeft Thonik, in samenwerking met Eden Design, de nieuwe huisstijl van de Gemeente Amsterdam ontworpen. De betrokkenheid van Thomas Widdershoven met de wereld van de beeldende kunst heeft al vroeg gestalte gekregen in de samenwerking met de Haarlemse dichter/beeldend kunstenaar George Moormann en in de door hen samen vormgegeven edities van de (poëzie)reeks De Zingende Zaag.

 

bereikbaarheid
A - per auto:
Rondweg Lemmer (N359), afslag Oosterzee. Vervolgens de N359/Plattedijk
volgen tot de afslag Woudagemaal (3400 meter). Daarna linksaf richting
onderhoudssteunpunt Lemmer. Parkeren kan bij het onderhoudssteunpunt of
onder de brug bij de Plattedijk.57.

B - per openbaar vervoer:
Vanaf busstation Lemmer op Arriva lijn 47 richting Sneek, uitstappen halte
Lemsterhoek, 12 minuten lopen.
Voor de meest recente reisgegevens van deur tot deur en de looproute vanaf
bushalte Lemsterhoek: http://www.9292ov.nl of http://www.routenet.nl

meer informatie
Provincie Fryslân - Postbus 120 - 8900 HM – Leeuwarden

De Zingende Zaag Producties – Postbus 5123 – 2000 CC – Haarlem 023-5329508

links - sitemap - contact